บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสมัครได้ที่ 034-351553,034-352027 ภายใน 3881-4 ต่อ 11 หรือ 18