โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเรื่อง “วัยรุ่นไทยกับไอที 4.0” วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย (สะสมหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถ)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กลับหน้าแรก