รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * วิพากษ์ SAR มก.
วันที่ขอใช้ *
12-10-2016
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ยังไม่ทราบค่ะ รอหนังสือมาก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
เยาวภา มณีเนตร
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * สุนทรี กลิ่นบุปผา/ เยาวภา มณีเนตร
  โทรศัพท์ / email * ภายใน 3266 3946 มือ 0822946363
  วันที่บันทึก 07-10-2016_17:20:00
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก