รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * หลักสูตรผู้นำนิสิต ผู้นำต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559
วันที่ขอใช้ *
13-07-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ประชุมวิชาการ2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
อาคารสารนิเทศตึก 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองกิจการนิสิต
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นายวุฒิ อำพันธ์
  โทรศัพท์ / email * wut_comm_arth@hotmail.co.th
  วันที่บันทึก 08-07-2016_14:42:15
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก