รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมนโยบายการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560
วันที่ขอใช้ *
13-06-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ มก.กพส.
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 8 อาคาร 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองกิจการนิสิต มก.
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นายธนกฤต มากงลาด
  โทรศัพท์ / email * 0626264964 kpstkm@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 09-06-2017_16:23:05
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก