รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันที่ขอใช้ *
23-06-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 5 ชั้น 2 ตึก 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * ชิษณุพงศ์ สรสัญสกุล
  โทรศัพท์ / email * 3165
  วันที่บันทึก 15-06-2017_15:27:59
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก