รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
วันที่ขอใช้ *
20-09-2016
เวลาเริ่มต้น *
16.30 น.
เวลาสิ้นสุด
18.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
กำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * สมเกียรติ ไทยปรีชา
  โทรศัพท์ / email * kpsskt@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 15-09-2016_15:04:18
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก