รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร มก.
วันที่ขอใช้ *
03-11-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพลฯ
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
ประชาสัมพันธ์ มก.
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * คุณคมสัน ปชส.มก.
  โทรศัพท์ / email * 4111
  วันที่บันทึก 25-10-2016_09:03:55
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก