รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก.
วันที่ขอใช้ *
09-09-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ50ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานตรวจสอบถายใน
เอกสารแนบ
31-08-2016_12:57:19.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * จินตนา อ่อนศิริ
  โทรศัพท์ / email * 3272
  วันที่บันทึก 31-08-2016_12:57:19
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก